JavaScript & jQuery: kaskadowe łączenie wywołań (ang. method chaining)

Aby moc kaskadowo łączyć wykonywanie funkcji (ang. method chaining), musisz się upewnić ze Twoje metody zwracają obiekt/instancje.

Dla przykładu w vanilla JavaScript może to wyglądać następująco:

 

W jQuery chcemy zwrócić “this” – jsFiddle demo: