JavaScript & jQuery: kaskadowe łączenie wywołań (ang. method chaining)

Aby moc kaskadowo łączyć wykonywanie funkcji (ang. method chaining), musisz się upewnić ze Twoje metody zwracają obiekt/instancje.

Dla przykładu w vanilla JavaScript może to wyglądać następująco:

 

W jQuery chcemy zwrócić “this” – jsFiddle demo:

 

 

Published by

PBS

JavaScript, NodeJS, AngularJS & WordPress


‘What is digital signage all about?‘- this is an often asked question!

Signage Rocket is a powerful, cloud based digital signage software platform that allows businesses to easily display any content on screens