WordPress 3.8 – opcja ilości kolumn w dashboardzie

Nie wiem dlaczego ale od wersji 3.8 nie ma domyślnie opcji ustawienia ilości kolumn w dashboardzie. Byc może ze względu na to ze dash jest teraz responsive? Aby przywrócić opcje ilości kolumn wystarczy dodać poniższy kod do functions.php.

 

 

 

Published by

PBS

JavaScript, NodeJS, AngularJS & WordPress


‘What is digital signage all about?‘- this is an often asked question!

Signage Rocket is a powerful, cloud based digital signage software platform that allows businesses to easily display any content on screens