JavaScript & jQuery: kaskadowe łączenie wywołań (ang. method chaining)

Aby moc kaskadowo łączyć wykonywanie funkcji (ang. method chaining), musisz się upewnić ze Twoje metody zwracają obiekt/instancje.

Dla przykładu w vanilla JavaScript może to wyglądać następująco:

 

W jQuery chcemy zwrócić “this” – jsFiddle demo:

 

 

JavaScript: jak znaleźć liczby pierwsze (prime numbers)

Zacznijmy od tego co to są liczby pierwsze a później dopiero jak je znaleźć. Liczba pierwsza – liczba naturalna, która ma dokładnie dwa dzielniki naturalne: jedynkę i siebie samą.

W naszym przykładzie wykorzystamy dwie funkcje:

  • jedna która sprawdza czy dana liczba jest liczba pierwsza
  • oraz drugą która przygotowuje jakiś zbiór tych liczb

Funkcja, która pozwoli sprawdzić czy liczba jest liczbą pierwszą może wyglądać następująco:

Kilka ważnych uwag:

  • zakłady, ze każda liczba poniżej 2 nie jest liczba pierwsza
  • jeśli liczba `num` nie jest mniejsza niż 2; próbujemy po kolei dzielić ją przez każdą liczbę mniejszą od `num`; np: jeśli `num = 5` to dzielimy przez 3 & 4

 

Teraz dla przykładu chcemy uzyskać wszystkie liczby pierwsza mniejsze niż 100:


 

Oraz kolejny przykład jak znaleźć 100 pierwszych liczb pierwszych: