Git na Windows: jak zapisac hasło https

Jeśli jesteś zmuszony pracować na Windows i nie chce Ci się za każdym razem wklepywać hasła HTTPS dla GIT-a (poddałem się z SSH po paru godzinach) to mam dla Ciebie dobra wiadomość.

Jest narzędzie, które będzie w stanie zapisać dla Ciebie hasła oraz nazwy użytkowników przy połączeniach GIT przez HTTPS – git-credential-winstore.

Pobrać można tutaj: http://gitcredentialstore.codeplex.com/

JavaScript: jak znaleźć liczby pierwsze (prime numbers)

Zacznijmy od tego co to są liczby pierwsze a później dopiero jak je znaleźć. Liczba pierwsza – liczba naturalna, która ma dokładnie dwa dzielniki naturalne: jedynkę i siebie samą.

W naszym przykładzie wykorzystamy dwie funkcje:

  • jedna która sprawdza czy dana liczba jest liczba pierwsza
  • oraz drugą która przygotowuje jakiś zbiór tych liczb

Funkcja, która pozwoli sprawdzić czy liczba jest liczbą pierwszą może wyglądać następująco:

Kilka ważnych uwag:

  • zakłady, ze każda liczba poniżej 2 nie jest liczba pierwsza
  • jeśli liczba `num` nie jest mniejsza niż 2; próbujemy po kolei dzielić ją przez każdą liczbę mniejszą od `num`; np: jeśli `num = 5` to dzielimy przez 3 & 4

 

Teraz dla przykładu chcemy uzyskać wszystkie liczby pierwsza mniejsze niż 100:


 

Oraz kolejny przykład jak znaleźć 100 pierwszych liczb pierwszych: