WordPress 3.8 – opcja ilości kolumn w dashboardzie

Nie wiem dlaczego ale od wersji 3.8 nie ma domyślnie opcji ustawienia ilości kolumn w dashboardzie. Byc może ze względu na to ze dash jest teraz responsive? Aby przywrócić opcje ilości kolumn wystarczy dodać poniższy kod do functions.php.